Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl
Polecany artykuł
ABS Investment S.A.: Podsumowanie I półrocza 2012 r.
ABS Investment S.A.: Podsumowanie I półrocza 2012 r. -newconnect
Zakończona sukcesem emisja akcji serii D, zakup nieruchomości w Kłodzku, debiut na rynku NewConnect spółki LS ... »

Rekordowy wzrost zysku ABS Investment S.A.

18 lutego 2013, 11:00
ps / źródło: ABS Investment SA
Rekordowy wzrost zysku ABS Investment S.A. -newconnect
2 mln 379 tys. zł - tyle wyniósł w IV kw. br. zysk netto notowanej na rynku NewConnect spółki ABS Investment S.A. Narastająco po czterech kwartałach 2012 roku spółka odnotowała zysk netto na poziomie 2 mln 821 tys. zł. Oznacza to  wzrost aż o 564% w porównaniu do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2011 roku. Dynamiczny rozwój działalności ABS Investment S.A. znalazł swoje odzwierciedlenie także w postaci najwyższej w historii spółki sumy bilansowej, która po czterech kwartałach 2012 roku osiągnęła poziom blisko 20 mln zł.
Czwarty kwartał 2012 roku był okresem intensywnej aktywności w najważniejszych obszarach związanych z działalnością spółki, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w bardzo znaczącym wzroście zysku netto naszej firmy  - mówi Sławomir Jarosz, prezes zarządu ABS Investment S.A. - Tak dobre wyniki finansowe zostały uzyskane pomimo działania w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym. Potwierdza to także trafność naszych założeń, dotyczących strategii rozwoju  ABS Investment S.A., która zakłada m.in. dywersyfikację źródeł przychodów spółki. W tym kontekście warto wspomnieć m.in. o sprzedaży za kwotę 2 mln zł nieruchomości przemysłowej zlokalizowanej w Kłodzku. Satysfakcjonująca stopa zwrotu z tej transakcji jednoznacznie potwierdza, że uruchomienie nowej linii biznesowej związanej z działalnością na rynku nieruchomości komercyjnych było trafną decyzją. W przyszłości nie wykluczamy realizacji kolejnych projektów niezwiązanych z doradztwem na rynku kapitałowym. Jesteśmy otwarci na wszelkie przedsięwzięcia, które rokują realne szanse na wygenerowanie zysku. Nie oznacza to ograniczenia naszej działalności związanej z doradztwem na rynku kapitałowym, który ma znaczący potencjał umożliwiający rozwój firm funkcjonujących w jego obrębie.

ABS Investment S.A. jest aktywnym uczestnikiem ryku kapitałowego. Świadczy o tym m.in. nabycie, w IV kw. 2012 roku, pakietów akcji kilku  spółek  w tym Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. Warto także wspomnieć, że w listopadzie 2012 roku nastąpił debiut, na rynku NewConnect, spółki  Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., w której ABS Investment S.A. ma 70% udziałów. Kolejne miesiące 2013 roku zapowiadają się równie udanie. Do debiutu na rynku NewConnect zostały przygotowane m.in.: Agrotour S.A., WZSAM S.A., Telgam S.A.

Realizacja strategii rozwoju ABS Investment S.A. przyniosła szereg pozytywnych efektów. Warto wspomnieć m.in. o sięgającym 70% wzroście wartości aktywów, którymi dysponuje spółka. Aktualnie firma zarządza aktywami wycenianymi na ok. 20 mln zł. W portfelu inwestycyjnym grupy kapitałowej ABS Investment S.A. znajduje się 21 spółek notowanych na głównym parkiecie GPW jak i na rynku NewConnect. Spółka bardzo staranie dobiera firmy, które trafiają do inwestycyjnego portfela. Znajdują się tam podmioty o niszowych  profilach działalności, odpornych na negatywne skutki rynkowych fluktuacji.

Do grona partnerów o strategicznym znaczeniu dla ABS Investment S.A. należą m.in.: Robinson Europe S.A., Uboat Line S.A., Inbook S.A., LS Tech-Homes S.A., Kupiec S,A,  ECA Auxilium S.A., Orion Investment S.A., Art New media S.A., Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., czy  Verbicom S.A.
Wszystko na temat spółki:
ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA -newconnect ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA