Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

MERIT INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

O spółce (stan na: 14.01.2014)

ZARZĄD SPÓŁKI

Mirosław Stępień
Prezes Zarządu
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i podyplomowe z zakresu zarządzania. Od początku zawodowej kariery związany z rynkiem finansowym. Doświadczenie zdobywał w firmach takich jak: Bank PBK SA, BPH SA, BISE SA oraz DnB NORD SA.

RADA NADZORCZA

Sylwia Stępień
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Robert Sobczak
Członek Rady Nadzorczej
Teresa Stępień
Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Lodziński
Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Kacprzak
Członek Rady Nadzorczej
Pełna nazwa: MERIT INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Skrót: MEI
Sektor: Usługi finansowe
Data debiutu: 22.08.2012

Dokumenty informacyjne: Dokument informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C »
NIP: 948-25-69-749
Regon: 142555251
KRS: 0000362881
Adres
Słowackiego 83
26-600 Radom
tel.: 48-3846810
fax.: 48-3846810 www.meritinvest.pl

Historia i działalność

Spółka powstała w 2010 roku jako podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest wspieranie firm z sektora MSP w pozyskiwaniu środków na rozwój. Firma zajmuje się doradztwem, realizuje projekt o tematyce inwestycyjnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz inwestycjami kapitałowymi w spółki będące na początkowym etapie rozwoju. Prowadzi ponadto szkolenia i konferencje dla podmiotów zainteresowanych powyższymi zagadnieniami oraz zajmuje się doradztwem w fuzjach i przejęciach, opracowywaniem biznes planów, memorandów informacyjnych, analiz strategicznych i prospektów emisyjnych, strategią finansową dotyczącą wyboru odpowiednich ścieżek finansowania i określaniem docelowej grupy inwestorów oraz strategią wyjścia z inwestycji. Inicjatorem powstania projektu był Mirosław Stępień, pod którego kierownictwem na GPW i NC trafiło 19 podmiotów (min.: Gastel Żurawie, INVESTconGROUP, PTI, AD Drągowski, Marsoft, TRO Media, Megaron).

Strategia rozwoju

Merit Invest S.A. to firma, której model biznesowy obejmuje: doradztwo dla firm z sektora MSP poszukujących środków na rozwój, inwestycje kapitałowe, e-projekt o tematyce inwestycyjnej. Spółka planuje konsekwentnie rozwijać się we wszystkich tych kierunkach. Zamierza zwiększyć tempo rozwoju działalności doradczej, uzyskać status autoryzowanego doradcy rynku NewConnect i wydzielić działalność związaną z usługa AD. Ponadto spółka planuje budowę grupy podmiotów partnerskich poprzez powiązania kapitałowe (przejęcia części udziałów) – rozszerzenie oferty oraz liczby projektów.

Otoczenie rynkowe

Spółka prowadzi działalność na rynku NewConnect, w sektorze PE/VC oraz na rynku internetowym. Pierwszy pełny rok funkcjonowania NewConnect przyniósł imponującą liczbę emitentów wprowadzonych do obrotu - 61 spółek. Kolejny rok przyniósł pogorszenie tempa wzrostu, natomiast lata 2010 i 2011 przynosiły kolejne rekordy. W roku 2010 liczby na rynku NewConnect zadebiutowało 86 nowych emitentów, natomiast w 2011 na NC pojawiły się aż 172 spółki. W roku 2012 do 17 lipca zadebiutowało kolejne 53 spółki. Całkowita kapitalizacja rynku NewConnect na dzień 17 lipca 2012 roku wynosiła 8 407,20 mln zł. W sektorze privete equity/ venture capital Polska uznawana jest za atrakcyjne miejsce inwestycji. W IV kwartale 2011 r. PKB (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W IV kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,4 pkt. proc.). Jeśli chodzi o rynek internetowy, godnie z opublikowanym w 2011 r. raportem AdStandard 2011 (http://www.internetstandard.pl) - wydatki na marketing internetowy w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyły się aż o 17% uzyskując rekordową wartość 1 mld 578 mln zł (1.373 mln zł w roku poprzednim). Kwota ta, stawia Internet na drugim miejscu wśród najpopularniejszych mediów w Polsce - zaraz po telewizji. W 2010 roku wciąż największą popularnością cieszyła się reklama graficzna (45% udział w rynku).

Opis debiutu i parametry emisji

Kurs akcji firmy doradczo-inwestycyjnej spółki wzrósł na debiucie o 55,50% do 3,11 zł, względem kursu odniesienia ustalonego na poziomie 2 zł za akcję.