Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

MERIT INVEST SPÓŁKA AKCYJNA - wyniki finansowe

Wyniki finansowe (stan na: 04.10.2014)

(dane w tys. zł)
Przychody
EBITDA
Amortyzacja
Zysk operacyjny
Wynik brutto
Wynik netto
CFO
CFI
CFF
Kapitał własny
Kapitał mniejszościowy
Aktywa
Gotówka
Dywidenda
(dane w zł)
Przychody na akcję
Zysk netto na akcję
Dywidenda na akcję
CFO na akcję
Wartość księgowa na akcję
I półrocze 2014 II kwartał 2014 I kwartał 2014 Rok 2013 II półrocze 2013 1 , 2 IV kwartał 2013 1 , 2 III kwartał 2013 1 , 2 I półrocze 2013 1 , 2 II kwartał 2013 1 , 2 I kwartał 2013 1 , 2 Rok 2012 II półrocze 2012 3 , 4 IV kwartał 2012 3 , 4 III kwartał 2012 3 , 4 I półrocze 2012 3 , 4 II kwartał 2012 3 , 4 I kwartał 2012 3 , 4 Rok 2011 III kwartał 2011 4 , 3 I półrocze 2011 4 , 3 II kwartał 2011 4 , 3 I kwartał 2011 4 , 3 Rok 2010 5
151,09 87,74 63,35 403,05 193,65 85,35 108,30 209,40 94,70 114,70 1 034,40 625,50 447,70 177,80 408,90 108,70 300,20 837,94 61,00 248,94 36,50 212,44 270,00
-108,06 -58,19 -49,87 -73,18 -78,87 -53,95 -24,92 -3,84 -18,50 14,66 59,73 98,29 70,57 27,73 -37,35 -51,38 14,03 6,55 -10,21 -27,85 -23,34 -4,51 -7,03
91,22 45,61 45,61 164,74 91,22 45,61 45,61 63,51 46,51 17,00 19,69 10,74 6,26 4,48 8,95 4,48 4,48 16,93 3,58 7,15 3,58 3,58 3,31
-199,29 -103,80 -95,48 -237,92 -170,09 -99,56 -70,53 -67,35 -65,02 -2,34 40,04 87,56 64,31 23,25 -46,30 -55,86 9,56 -10,37 -13,78 -35,00 -26,92 -8,08 -10,34
-191,97 -104,06 -87,92 -10,01 -73,90 -105,21 31,31 64,13 -78,49 142,62 29,03 128,75 247,37 -118,61 -80,73 -181,71 100,98 -514,65 -219,00 -196,94 -83,31 -113,63 701,70
-175,82 -99,66 -76,17 -14,74 -59,60 -83,49 23,89 45,21 -68,08 113,29 20,53 107,78 211,39 -103,61 -71,82 -171,31 99,49 -418,69 -182,01 -166,48 -72,85 -93,63 568,02
-159,69 -78,48 -81,22 -274,17 -68,21 -30,07 -19,70 -28,46
116,17 40,88 75,29 37,29 112,92 -296,91 -166,08 -27,45
-7,49 -3,61 -3,88 149,30 -78,16 -444,25 182,34 98,53
413,95 413,95 513,61 589,77 590,13 590,13 673,62 649,73 649,73 717,83 604,52 619,94 619,94 408,55 520,17 520,17 398,82 299,33 668,92 501,53 501,53 574,38 668,02
890,61 890,61 1 038,07 1 179,85 1 179,33 1 179,33 1 389,93 988,44 988,44 1 131,00 600,46 833,78 833,78 623,01 960,32 960,32 1 066,17 543,70 945,73 783,71 783,71 859,55 858,46
17,85 17,85 59,05 68,85 68,86 68,86 102,32 273,98 273,98 534,89 156,49 350,95 350,95 294,90 620,16 620,16 568,37 39,12 879,60 604,22 604,22 662,25 42,62
0 bd. 0 bd.
I półrocze 2014 II kwartał 2014 I kwartał 2014 Rok 2013 II półrocze 2013 IV kwartał 2013 III kwartał 2013 I półrocze 2013 II kwartał 2013 I kwartał 2013 Rok 2012 II półrocze 2012 IV kwartał 2012 III kwartał 2012 I półrocze 2012 II kwartał 2012 I kwartał 2012 Rok 2011 III kwartał 2011 I półrocze 2011 II kwartał 2011 I kwartał 2011 Rok 2010
0,091 0,053 0,038 0,244 0,117 0,052 0,065 0,127 0,057 0,069 0,625 0,378 0,271 0,107 0,247 0,066 0,200 0,559 0,041 0,249 0,037 0,212 0,270
-0,106 -0,060 -0,046 -0,009 -0,036 -0,050 0,014 0,027 -0,041 0,068 0,012 0,065 0,128 -0,063 -0,043 -0,104 0,066 -0,279 -0,121 -0,166 -0,073 -0,094 0,568
0,000 bd. 0,000 bd.
-0,097 -0,047 -0,049 -0,166 -0,041 -0,018 -0,013 -0,028
0,250 0,250 0,310 0,356 0,357 0,357 0,407 0,393 0,393 0,434 0,365 0,375 0,375 0,247 0,314 0,314 0,266 0,200 0,446 0,502 0,502 0,574 0,668