Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl

DTP SPÓŁKA AKCYJNA

O spółce (stan na: 24.01.2014)

ZARZĄD SPÓŁKI

Michał Handzlik
Prezes Zarządu
Karierę w bankowości rozpoczął w 1993 roku. W ostatnim okresie, od 2007 roku, pracował w PKO BP jako dyrektor banku odpowiedzialny za obszar finansów, strategię banku oraz relacje inwestorskie. W 2008 objął stanowisko Wiceprezesa Getin Banku odpowiedzialnego za Bankowość Detaliczną, a następnie został powołany na stanowisko prezesa zarządu Getin Bank. Zrezygnował z pełnienia funkcji w listopadzie 2009 z zamiarem rozpoczęcia własnej działalności w obszarze obrotu wierzytelnościami.
Krzysztof Koronkiewicz
Członek Zarządu
W latach 1996-1999 pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju, a później Członka Zarządu BEST SA, posiada doświadczenie w instytucjach finansowych, jako Dyrektor Sprzedaży w PKO Towarzystwo Finansowe, czy Prezes Zarządu Domu Finansowego QS, oraz w instytucjach bankowych jako Dyrektor ds. Kredytów dla Ludności (BZ WBK) oraz Dyrektor odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej (Getin Bank). W latach 2009 -2011 kierował rozwojem spółki COW Cross.
Paweł Czechowski
Członek Zarządu
Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Obszarze Inwestycji i Sprzedaży, jednocześnie Prokurenta w DTP SP. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna. Ukończył studia podyplomowe menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat związany z branżą najpierw jako Kierownik ds. Sprzedaży w międzynarodowej spółce Intrum Justitia Sp. Z o.o. a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży w Ultimo Sp. z o.o. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej w DTLex Berych-Fengler Spółka Adwokacka Spółka Komandytowo Akcyjna.

RADA NADZORCZA

Edmund Mzyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Ditrych
Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Kuciński
Członek Rady Nadzorczej
Rafał Godoj
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Tutak
Członek Rady Nadzorczej
Jakub Ryba
Członek Rady Nadzorczej
Pełna nazwa: DTP SPÓŁKA AKCYJNA
Skrót: DTP
Sektor: Usługi finansowe
Data debiutu: 29.12.2011

Dokumenty informacyjne: dokument informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B »
NIP: 521-36-02-553
Regon: 142920302
KRS: 0000385173
Adres
Wołoska 9
02-583 Warszawa
tel.: 22-8520552
fax.: 22-8520552 www.dtpsa.pl

Historia i działalność

DTP SA została zarejestrowana 29 kwietnia 2011 roku w celu umożliwienia objęcia akcji przez nowego akcjonariusza, przygotowania struktury do wprowadzenia do obrotu publicznego oraz zapewnienia właściwego nadzoru nad spółkami grupy (Debt Trading Partners Sp. z o.o., Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.). Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Spółka organizuje zlecenia obsługi wierzytelności, pośredniczy w organizacji windykacji prawnej, pośredniczy w zlecaniu przez klientów portfeli wierzytelności do stałej obsługi, na własny rachunek przeprowadza wyceny (badania due-diligence). W skład grupy wchodzą następujące spółki: Debt Trading Partners Sp. z o.o., utworzona w 2007 roku, zajmująca się obrotem wierzytelnościami na zlecenie, pośrednictwem w zakupie portfeli wierzytelności oraz pośrednictwem w organizacji windykacji polubownej i prawnej; Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A., powołana w 2010 roku, działająca w obszarze nabywania wierzytelności, nadzoru i zarządzania DTP NS FIZ oraz obsługi nabytych wierzytelności; DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który – przejęty przez grupę w 2010 roku – zajmuje się nabywaniem pakietów wierzytelności o obniżonej jakości (fundusz zarządzany jest przez grupę Altus TFI S.A., a rolę jedynego podmiotu inwestującego odgrywa w nim Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A). ); DTLex Berych – Fengler Spółka Adwokacka powołana w maju 2011 roku, która zajmuje się głównie obsługą prawną zakupionych portfeli wierzytelności oraz portfeli na zlecenie.

Strategia rozwoju

Głównym celem DTP SA jest dostarczenie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Założeniem emitenta jest nabywanie wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od pierwotnych wierzycieli, następnie dochodzenie zapłaty. Sprzedaż wierzytelności oznacza dla klientów spółki korzyści związane z szybkim odzyskaniem kapitału, oraz oszczędność wynikającą z ograniczenia czasu i kosztów prowadzenia samodzielnych działań windykacyjnych.

Otoczenie rynkowe

Według danych IBnGR, na koniec 2009 roku rynek usług windykacyjnych miał wartość 14,3 mld zł. i ciągle dynamicznie rośnie. W 2006 roku jego wartość była szacowana na 9 mld złotych, co oznacza wzrost w ciągu trzech lat o około 60%. Na rynku ciągle dominują sprawy prowadzone w formie inkasa i jest ich około 62%. Reszta to zakupy wierzytelności przez windykatorów. Ponadto na rynku dominuje windykacja kredytów konsumenckich, odpowiadająca za połowę wszystkich długów. Najmniejszy udział mają działania windykacyjne odnośnie kredytów hipotecznych. Rynek firm windykacyjnych jest rozdrobniony. Działa na nim kilkaset podmiotów zatrudniających od kilku pracowników wzwyż. Jednak wykształciła się też grupa liderów, wśród których wymienić należy przede wszystkim spółkę Kruk, Euler Hermes oraz Lexus. Według szacunków, w kolejnych latach rynek będzie się nadal rozwijał. Wynika to przede wszystkim z oczekiwanych pozytywnych tendencji w sektorze bankowym. Chodzi tutaj przede wszystkim o wzrost średniego zadłużenia konsumentów, które będzie skutkowało powstaniem wierzytelności dla firm windykacyjnych. Prognozy mówią o wzroście wartości udzielonych kredytów, które w roku 2014 osiągną poziom 715 mld zł. Sama wartość zagrożonych kredytów wyniesie w 2014 roku 27,3 mld zł dla kredytów konsumpcyjnych i 3,3 mld zł dla kredytów mieszkaniowych. Do roku 2014 rynek zarządzania wierzytelnościami może zwiększyć się do poziomu prawie 22,2 miliarda złotych. Łączna wartość spraw przekazywanych do windykacji zewnętrznej wzrośnie w porównaniu z rokiem 2009 o 7,9 mld zł, czyli o 55%

Opis debiutu i parametry emisji

Spółka DTP SA zadebiutowała na rynku NewConnect 29 grudnia 2011 roku. Kurs jej akcji wzrósł na debiucie o 43,35% do 3,34 zł, względem kursu odniesienia ustalonego na poziomie 2,33 zł za akcję. Do obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 29.000.000 serii B. Na zamknięciu sesji cena emisyjna wzrosła aż o 85% (4,31zł) a obroty przekroczyły próg 52,3 tys. zł.